Nitrilové rukavice

Nitrilové rukavice, označované ako syntetický latex, sú vyrobené z nitrilového butadienového kaučuku, alternatíva latexových rukavíc, neobsahujú žiadne látky vyvolávajúce alergické reakcie. Vďaka hladkému vnútornému povrchu sa dajú rukavice jednoducho navliecť aj bez púdru, sú rezistentné voči chemikáliám a pevnejšie proti prepichnutiu ako latexové rukavice. Sú veľmi vhodné v zdravotníctve a laboratóriách.

Kompletná certifikácia

Respirátor FFP3

Maska ADD filtering face piece 3 od Tureckej spoločnosti Tulpar poskytuje ochranu dýchacích orgánov pred zaťažením znečišteným ovzduším . Pri celkovom úniku maximálne 5 % a potrebnej ochrane min 99 % pred pevnými časticami až do veľkosti 0,6 μm sú schopné filtrovať toxické, karcinogénne a rádioaktívne pevné častice.

Zloženie:

•             Ochrana proti jedovatým a zdraviu škodlivým látkam, dymu a aerosolom

•             Filter pre karcinogénne a rádioaktívne škodlivé látky a patogény, ako sú víry, baktérie a spóry húb

Certifikácia